Zum Inhalt springen


Orgelhistorie - over orgels, muziek en geschiedenis


12 oktober 2010

The development of manual compasses in organs of the Southern Netherlands

The development of keyboard compasses in organs of the Southern Netherlands from the late 16th until the early 18th century is illustrated using an inventory of documents and sources. Further information on sub-semitones, pedalboards, etc. has been gathered.

Download pdf

19 april 2010

De geschiedenis en ontwikkeling van het register Cornet

Het register Cornet, een imitatie van de zink, werd vanaf de 16de eeuw in orgels toegepast.  Zuid-Nederlandse orgelmakers speelden een sleutelrol bij de ontwikkeling en verspreiding van het register in bijna heel West-Europa. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de verschijningsvormen en de evolutie en worden parallellen getrokken met ontwikkelingen elders. Verder wordt aan de hand van voorbeelden uit diverse muziekmanuscripten het gebruik van de Cornet in de orgelliteratuur toegelicht.

Download de pdf

Download the English summary

17 maart 2010

17de-eeuwse bewerkingen van kerstliederen uit de Zuidelijke Nederlanden

In vroeger eeuwen namen kerstliederen zowel in de religieuze als in de volksmuziek een voorname plaats in. Ook in de orgelliteratuur zijn talloze voorbeelden te vinden van bewerkingen van kerstliederen. In de 17de-eeuwse Zuid-Nederlandse muziekliteratuur traceerde ik enkele minder bekende voorbeelden van William Browne en Abraham van den Kerckhoven.

Download de pdf

Bijbehorende audio

William Browne: Allemande II, Aad Zoutendijk bespeelt het Van Peteghem-orgel (1764) in de Grote Kerk te Vlaardingen (live-opname, 2003)

Abraham van den Kerckhoven: Fantasia (in G), Jan Vermeire bespeelt het Van Peteghem-orgel (1821) te Stavele (CD-opname, 1998)